naglowek-unia

DOTACJE NA INNOWACJE, INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Informujemy, że firma SEOKRACI Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie dedykowanego zintegrowanego systemu do zarządzania współpracą w zakresie SEO" w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu: Ryszard Chmura, tel 12 307 07 05 Ważne adresy: http://www.mrr.gov.pl/ http://www.mg.gov.pl/ http://www.poig.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/ http://www.web.gov.pl/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.      

Co myślisz o naszej stronie? Czy znalazłeś/aś wszystkie istotne dla Ciebie informacje? Czekamy na Twoją opinię: